Cần mua màn nhựa trắng trong trơn mịn chất lượng cao

Cần mua màn nhựa trắng trong trơn mịn chất lượng cao

Anh Vũ Hoàng (KCN Bến Cát, Bình Dương) hỏi: Mình đang có nhu cầu cần mua màn nhựa trắng trong trơn mịn chất lượng cao

0973.033.999