Cấu trúc cơ bản của màn nhựa PVC

Cấu trúc cơ bản của màn nhựa PVC

Sản phẩm màn nhựa PVC được sử dụng tương đối phổ biến trong nhà xưởng, kho làm lạnh, container lạnh hay ngăn lạnh cho phòng

0973.033.999