Chất Polyvinyl clorua (PVC) trong màn nhựa PVC có độc không?

Các loại màn nhựa PVC

Chất Polyvinyl clorua (PVC) trong màng nhựa PVC có độc không?

Chất Polyvinylclorua (viết tắt và thường gọi là PVC) có lịch sử phát triển hơn 100 năm, là một loại nhựa gia công nhiệt dẻo

0973.033.999