để nhiệt độ phòng làm việc hợp lý

Lợi ích của việc để nhiệt độ phòng làm việc hợp lý

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng những người lao động được khuyến khích mô tả nhiệt độ tại nơi làm việc của

0973.033.999