Gân sóng đôi trên màn nhựa PVC dùng để làm gì?

Gân sóng đôi trên màn nhựa PVC dùng để làm gì?

Các dải gân sóng đôi trên màn nhựa chỉ để trang trí? Không phải đâu nhé. Chúng đều có tác dụng riêng của nó cả

0973.033.999