Màn nhựa PVC chống tĩnh điện chứa sợi cacbon

Màn nhựa PVC chống tĩnh điện chứa sợi cacbon

Màn nhựa PVC chống tĩnh điện chứa sợi cacbon, hay nói cách khác là không hoặc hạn chế bám bụi tĩnh điện. Sản phẩm này

0973.033.999