Mành nhựa PVC

Mành nhựa PVC

Với nhiều người dân miền Bắc, mành nhựa PVC rất quen thuộc, nhưng với người dân miền Trung và miền Nam thì quen gọi với

0973.033.999