Nhu cầu tiêu dùng màn nhựa PVC tăng trưởng 150%

Nhu cầu tiêu dùng màn nhựa PVC tăng trưởng 150%

Kể từ đầu năm đến nay, công ty Lương Tiến đã chứng kiến sự tăng trưởng của thị trường màn nhựa PVC trong nước với

0973.033.999