Phân loại màn nhựa PVC theo độ dày và tính chất

Các dạng màn nhựa PVC

Phân loại màn nhựa PVC theo độ dày và tính chất

Phân loại màn nhựa PVC theo độ dày và tính chất 1, Phân theo độ dày của PVC: 1,1) Loại mỏng : – Có độ

0973.033.999