quy định về ATTP

Danh sách nhà hàng vi phạm các quy định ATTP tại TP.HCM

Chỉ tính riêng tháng 8, Chi cục ATVSTP TP.HCM đã phát hiện và xử phạt hành chính 47 cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp,

0973.033.999