Sử dụng màn nhựa PVC có tốt thật không?

Sử dụng màn nhựa PVC có tốt thật không?

Khai trương dịch vụ màn nhựa PVC (Mannhuapvc.com) được 2 tuần, câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất là:Sử dụng màn nhựa PVC có

0973.033.999