Tăng hiệu quả giữ lạnh đến 90% mỗi ngày chỉ với màn nhựa PVC

Tăng hiệu quả giữ lạnh đến 90% mỗi ngày chỉ với màn nhựa PVC

Thay vì dùng cánh cửa cố định cứng nhắc và di chuyển mất nhiều thời gian gây thất thoát nhiều hơi lạnh. Khi sử dụng

0973.033.999